ஜெனன ஜாதகப்படி அதிர்ஷ்டமுள்ள அனைத்தும்


Super Package For Whole Life

உங்கள் ஜெனன ஜாதகம் மற்றும் பிறந்த தேதியின் எண்கணிதத்தையும் இணைத்து வாழ்க்கை முழுதும் யோகம் மட்டுமே செய்யக்கூடிய அலைவரிசைகளில்


* வாகனங்கள் வாங்க யோகமான நிறம் மற்றும் எண்கள்
* அதிர்ஷ்ட எண்கள்
* அதிர்ஷ்ட தேதிகள்
* அதிர்ஷ்ட கிழமை
* அதிர்ஷ்ட ரத்தினம்
* அதிர்ஷ்ட நிறம்
* அதிர்ஷ்ட திசை
* அதிர்ஷ்ட யந்திரம்
* அதிர்ஷ்ட நட்சத்திரங்கள்
* அதிர்ஷ்ட உபாசனை தெய்வம்
* அதிர்ஷ்ட உபாசனை மந்திரம்
* அதிர்ஷ்ட உபாசனை விரதம்
* அசைவம் சாப்பிடக்கூடாத தினங்கள்
* பஞ்ச பட்சி மற்றும் படுபட்சி நாட்கள்
* நட்சத்திர உபாசனை திருத்தலம்
* நட்சத்திர விருட்சம்
* நட்சத்திர மிருகம்

அதிர்ஷ்டமுள்ள அனைத்தும்

All Time Luckys Sample Click Here For Sample

மற்றும்
உங்களின் தற்போதைய பெயருக்கான பலன்கள் Rs.1,000/-

Angalamman Gems Click Here For Gems Details