பலன்கள்

New Plan for Business people Click Here For Sample


தனிப்பட்ட ஜாதகபலன்கள்

--> பூர்வ புண்ணிய ஸ்தான பலன்கள்.

--> யோகங்கள், தோஷங்கள் மற்றும் பரிகாரங்கள்.

Click Here--> Charges For Services

கல்வி்

--> தங்களின் ஆரம்ப நிலை மற்றும் மேல் நிலை கல்வியை பற்றிய பலன்கள்.

Click Here--> Charges For Services

உடல் நிலை

--> குணமாகக்கூடிய நோய்கள்,குணமாகாத நோய்கள் மற்றும் ஆரோக்கியம்பற்றிய பலன்கள்

Click Here--> Charges For Services

எதிர்கால செல்வநிலை

--> சொத்து வாங்குதல்,வீடு கட்டுதல்,வீடு,கடை/நிறுவனம் நடத்தும் யோகம் பற்றிய பலங்கள்

Click Here--> Charges For Services

திருமணத்தைப் பற்றி

--> காதல் திருமணமா? ஜாதி மாறி நடக்குமா? மற்றும் எந்த வயதில் செய்யலாம்?

Click Here--> Charges For Services

வேலை

--> எதிர்காலத்தில் வேலை/அரசு வேலை கிடைக்குமா? இருக்கும் வேலையில் முன்னேற்றம் உண்டா?

Click Here--> Charges For Services

தொழில்

--> செய்யும் தொழில் முன்னேற்றம்,வேறு தொழில்கள் ஒத்து வருமா? மற்றும் கூட்டு தொழில் செய்யலாமா போன்றவை பற்றிய பலன்கள்.

Click Here--> Charges For Services

வெளிநாடு

--> வேலைக்காக வெளிநாடு செல்லும் யோகம் அல்லது சுற்றுலாவுக்காக செல்லும் யோகம் உண்டா?

Click Here--> Charges For Services

குழந்தைகள்

--> தங்கள் குழந்தைகளின் படிப்பு நிலை, எந்த கல்வியை தேர்ந்தெடுப்பது? மற்றும் அவர்கள் விரும்பும் கல்வி எது?

--> ஆரம்பக்கல்வி மற்றும் மேல் நிலைக்கல்வியை பற்றியது

Click Here--> Charges For Services

உங்கள் குடும்ப ஜாதக பலன்கள்

--> பூர்வ புண்ணிய ஸ்தான பலன்கள்.

--> யோகங்கள், தோஷங்கள் மற்றும் பரிகாரங்கள்.

Click Here--> Charges For Services